bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Registar firmi | Stručne, naučne i tehničke djelatnost

"EVENTUS CONSALTING"d.o.o.
"MEDITERAN GROUP"D.O.O.
"MAX STYLE" D.O.O.
"GEOBIRO"D.O.O.
"PRIN" D.O.O.
"IMPRO"D.O.O.
"PLAN" D.O.O.
"NAVIS PROJEKT" D.O.O.
"A CONSULTING GROUP" D.O.O.
"VETERINARSKA STANICA"D.O.O.
"ALL BEST" D.O.O.
"REFK" D.O.O.
"CD FIN" D.O.O.

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 82.20
Naziv SKD: Djelatnosti pozivnih centara
Adresa: Željeznička 2, Konjic
Ovlašteno lice: Kenan Merdanović

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 68.10
Naziv SKD: Kupovina i prodaja nekretnina
Adresa: Orašje II L 10, Konjic
Ovlašteno lice: Ajdin Džomba, direktor

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.402
Naziv SKD: Ostale usluge reklame i propagande
Adresa: Zuke Džumhura 26/2, Konjic
Telefon: +387 33 200 260
Fax: +387 33 200 260
Website: www.maxstyle.ba
Ovlašteno lice: Nermin Hadžialić, direktor

Marketing, Fashion & Design Agencija MAX STYLE

Osnovna djelatnost je marketing organizacija, medijska, PR i event promocija.

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.200
Naziv SKD: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Adresa: Pleha 2A, Konjic
Telefon: +387 61 542 490
Fax: +387 36 725 701
Website: www.geobiro.ba
Ovlašteno lice: Enes Jahić, direktor

Usluge geodetske struke
Geodetsko mjerenje i projektovanja
Izrada geodetskih elaborata

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.200
Naziv SKD: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Adresa: Maršala Tita do br.8, Konjic
Telefon: +387 61 203 088
Ovlašteno lice: Fuad Habibija, direktor

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.200
Naziv SKD: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Adresa: POSLOVNO SPORTSKI CENTAR PARTIZANOVO 10, Konjic

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.200
Naziv SKD: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Adresa: M. Tita 65, Konjic
Telefon: +387 36 734 440
Fax: +387 36 730 461
Website: www.plan-konjic.com.ba
Ovlašteno lice: mr.Dženan Kovačić, dipl.inž.arh., direktor

Društvo za projektovanje i inženjering PLAN d.o.o. Konjic, osnovano je 1980.godine.

U proteklom periodu “PLAN” je radio na skoro svim poslovima vezanim za izradu investiciono-tehničke i urbanističke dokumentacije u gradu Konjicu, a dijelom u Jablanici, Prozoru, Mostaru, Bugojnu, Sarajevu, G.Vakufu-Uskoplju, Kupresu, itd.

Pretežna djelatnost Društva je:

– izrada svih vrsta projekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje

– izrada projekata iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja

– izrada ostale investiciono-tehničke dokumentacije

– geodetski poslovi

– poslovi programiranja i uređenja građevinskog zemljišta

– nadzor, konzalting, inženjering i izvođenje za sve vrste objekata

u neograničenom obimu

– izrada projekata i elaborata iz oblasti građenja, prostornog planiranja,

urbanizma, zaštite sredine, hidrotehnike, geologije, i sl.

– trgovina građevinskim materijalima, drvetom i drvenim prerađevinama

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa: Mostarska 107, Konjic

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.140
Naziv SKD: Poslovni i menadžment konsalting
Adresa: Zuke Džumhura 78, Konjic
Telefon: +387 36 726 831
Fax: +387 36 726 831

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 85.200
Naziv SKD: Veterinarske djelatnosti
Adresa: Mostarska 96, Konjic
Telefon: +387 36 726 256
Fax: +387 36 726 256
Ovlašteno lice: Hamdija Omerović, direktor

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.120
Naziv SKD: Računovodstevni, knjigovodstevni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
Adresa: Kolonija 8A, Konjic
Telefon: +387 36 734 070
Fax: +387 36 734 031
Ovlašteno lice: Sabaheta Gagula, direktorica

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 69.020
Naziv SKD: Računovodstevni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
Adresa: Kolonija do br. 18, Konjic
Telefon: +387 36 729 037
Ovlašteno lice: Enver Herić, direktor

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 74.120
Naziv SKD: Računovodstevni, knjigovodstevni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom
Adresa: M. Tita 67, Konjic
Telefon: +387 36 725 389
Ovlašteno lice: Đana Đikić, direktorica