bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala za potrebe preduzeća Surtec-Eurosjaj d.o.o. Konjic

Kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje nezaposlenih lica registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovano je nekoliko projekata među kojima je i projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala, u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 61-nog kandidata.

Riječ je o preduzeću SurTec-Eurosjaj d.o.o. iz Konjica koja se bavi površinskom zaštitom metalnih elemenata i koje je uslijed višemilionske investicije u proizvodni pogon tople cinčaone iskazalo potrebu za zapošljavanjem radnika sa specifičnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti.
Novi pogon sada upošljava 54 nova radnika koja su uspješno završila obuku, a plan proizvodnje za prvu godinu je 6000 tona sa tendencijom povećanja. Sa ovim pogonom preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. zaokružilo je spektar usluga koje pružaju te su osposobljeni za pružanje usluga i najzahtjevnijim kupcima sa širokom paletom zahtjeva, a sve na jednom mjestu. Toplo cinčanje je dosad najefikasnija i ekološki najprihvatljivija zaštita čelika od korozije u svijetu. Kako s tehnološkog, tako i s ekonomskog gledišta, metode toplog cinčanja naviše se koriste u zaštiti od korozije.

Realizacijom ovog projekta odgovorilo se na problem nedostatka kvalifikovane radne snage, unapređenja kako neformalnog obrazovanja tako i formalnog obrazovanja kroz formiranje VET vijeća u sklopu Srednje škole Konjic kroz koje se kanališu rasprave, savjetovanje, pregovori i zajedničke akcije poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih zainteresovanih strana oko širokog raspona pitanja i pitanja vezanih za područje ljudskih resursa.

Jasmin Badžak, direktor SurTec -Eurosjaj kazao je kako bez investicija i kadra neće moći pratiti trendove naročito u automobilskoj industriji. Pojasnio je kako je kompanija na čijem je čelu prepoznala problem te zatražila pomoć javnih institucija i međunarodnih organizacija. Zahvaljujući toj saradnji stvoren je kadar koji je danas deficitaran.

“Nećemo stati sa investicijama. Planiramo otvoriti novi pogon gdje će biti zaposleno od 35-40 radnika”, kazao je Badžak, te poručio drugima da iskopiraju njihov primjer jer se zajedničkim snagama može postići mnogo više.

Partneri ovog projekta su USAID-Sida Projekat unapređenja lokalnog razvoja ( GOLD), Federalni zavod za zapošljavanje(FZZZ), preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o., Vlada HNK, Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic.