bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Registar firmi | Šumarstvo i sječa drva

Šumarstvo "PRENJ" D.D.
"ŠUMARSTVO LJUTA" D.O.O.

Oblik organizacije: Dioničko društvo
SKD: 02.012
Naziv SKD: Šumarstvo i iskorištavanje šuma
Addresa: Sarajevska 31, Konjic
Telefon: +387 36 727 515
Fax: +387 36 727 127
Ovlašteno lice: Samir Alikadić, direktor

Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 02.011
Naziv SKD: Uzgoj i zaštita šuma
Addresa: p.p. br.6, Ilidža
Telefon: +387 33 636 950
Fax: +387 33 636 972
Website: www.sumarstvo-ljuta.ba
Ovlašteno lice: Isment Holjan, direktor

DJELATNOSTI DRUŠTVA

Uzgajanje šuma kroz pripremu zemljišta za pošumljavanje, podizanje novih kultura i njegu kultura
Zaštita šuma kroz preventivni nadzor od bolesti , požara kao i kroz fizički nadzor

Eksploatacija šuma koja obuhvata :

sječu i krojenje drvnih sortimenata
primicanje i privlačenje drvnih sortimenata
prodaju drvnih sortimenata
iznajmljivanje šumske mehanizacije

Gospodarenje lovištem-lov
Prodaja i servisiranje rabljenih mašina i djelova za mehanizaciju