enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Udruženje privrednika - Svrha, vizija i misija

Misija

Formirano je da stvara povoljno poslovno okruženje za svoje članove kako bi im omogućila uspješnije poslovanje, da organizira nastupe prema državnim institucijama i poduzima niz drugih aktivnosti kao što su:

• organiziran nastup na sajmovima,
• socijalna politika,
• rješavanje pitanja neuposlenosti itd.


 

Vizija

Stvoriti poslovni ambijent u kojem će ideje pojedinaca doći do izražaja, u kojem će se odvijati

• slobodni protok roba i usluga,
• omogućiti strana ulaganja,
• osigurati zdrava konurencija, te
• uspostaviti javno i privatno partnerstvo.


 

Ciljevi

Zaštita lokalnog stanovništva od nelojalne konkurencije

– Razvoj poduzetništva na lokalnom nivou
– Sudjelovanje u kreiranju politike zapošljavanja
– Organiziran nastup na sajmovima
– Organiziran nastup prema nadležnim institucijama
– Zaštita interesa članova udruge
– Pružanje svih vrsta poslovnih informacija
– Savjetovanje, promocija, povezivanje, pomoć pri
međunarodnoj komunikaciji i povezivanju …


 

Pravci djelovanja

Razvoj fizičke i poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj ekonomskih aktivnosti

• Razvoj privrede kroz razvoj poduzetništva, razvoj MSP, obrta, ruralni razvoj i razvoj turizma
• Razvoj ljudskih resursa prema potrebama razvoja privrede
• Promoviranje privrede, inovativnih pristupa, novih znanja i dobre prakse iz zemlje i inozemstva
• Podrška MSP putem treninga i edukacija
• Podrška razvoju ljudskih resursa kroz programe edukacije nezaposlenih osoba
• Praćenje i analiziranje politike ruralnog razvoja, te predlaganje mjera za ruralni razvoj
• Poticanje saradnje i posredovanja u povezivanju sudionika važnih za privredni razvoj općine Konjic