bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Uspješno završen projekat “Program podrške marginaliziranim grupama žena”

Općina Konjic je aplicirala na projekat USAID/PPMG, a vezano za Program podrške marginaliziranim grupama (žena) i izabrana je među 40 općina/gradova za realizaciju istog. U septembru 2016. godine potpisan je ugovor između Općine Konjic i USAID/PPMG o realizaciji navedenog projekta, a Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je bila zadužena za implementaciju istog i samim tim je raspisala Javni poziv na koji su žene po osnovu različitih oblika marginaliziranosti mogle aplicirati. Na osnovu unaprijed definisanih kriterija komisija za odabir projektnih ideja na kraju je odabrala 10 korisnica sa kojima je potpisan ugovor u maju 2017., nakon čega kreću u pokretanje i realizaciju svojih biznis ideja iz oblasti poljoprivrede i stočarstva, drvoprerade, turizma i dr. Osnovni cilj ovog projekta je riješavanje problema nezaposlenosti marginalizranih grupa žena samozapošljavanjem istih, što smo realizacijom ovog projekta u maju 2018. godine i postigli.