bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

VLADA HNK UTVRDILA TEKST JAVNOG POZIVA VEZANOG ZA TZV. KORONA ZAKON

VLADA HNK/Ž utvrdila Javnog poziva vezanog za Korona zakon

S ciljem priprema za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNK/Ž, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na danas održanoj sjednici, utvrdila je tekst Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u FBiH, poreza na dohodak i posebnih naknada za mjesece dio marta, aprila i maja 2020. godine.

S obzirom na interes pravnih i fizičkih osoba o mogućnostima i uslovima za prijavu na navedeni Javni poziv, a u cilju njihove što kvalitetnije pripreme, u prilogu se može pročitati utvrđeni tekst Javnog poziva, te preuzeti obrasci koje će trebati popuniti prilikom prijave na isti.

Nakon što Skupština HNK/Ž donese potrebne odluke, Vlada će objaviti i Javni poziv s jasno definisanim rokovima u sklopu kojih će pravnim i fizičkim osobama omogućiti podnošenje prijava za ostvarivanje finansijskih potpora.

PDF iconOdluka,

Microsoft Office document iconJavni poziv HNK,

Datotekaobrazac_1.docx,

Datotekaobrazac_2.xlsx

Datotekaobrazac_3.docx