bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Završena Obuka žena za tkanje tepiha u Konjicu, promovisano 9 otkanih tepiha

Dana 30.12.2019. godine u Konjicu je svečano obilježen završetak projekta ”Obuka žena za tkanje tepiha”, kojem su prisustvovali direktor preduzeća ”Carpet Centar” d.o.o. Čapljina, predstavnice Općine Konjic, predstavnik Fondacije Helvetas Moja Budućnost, Radio Konjica, Muzeja Hercegovine, predstavnici Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. i učesnice Obuke.

Obuka u kojoj su učestvovale 22 žene je uspješno završena, učesnicama su dodijeljeni Certifikati, a istom prilikom je promovisano i šest završenih tepiha i isti su tradicionalnim sječenjem konaca skinuti sa tkalačkih stanova.

Ovaj projekat je pored povećanja mogućnosti za zapošljavanje i direktnog uticaja na ekonomski razvoj i prosperitet općine Konjic doprinio očuvanju starih zanata, tradicije i kulture ručne izrade tepiha.

Ručno tkanje tepiha pored konjičkog drvorezbarstva ima kulturološki i historijski značaj, a njegovo očuvanje u sadašnjem i budućem periodu predstavlja imperativ za sve nas, kako bismo iste prenijeli na mlađe generacije.